Flexoel Verkeersregelaar

 Uitzenden

Om goed in te kunnen spelen op steeds snellere veranderingen in uw markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Flexoel speelt daarbij graag een rol door snel en goed tijdelijk personeel te leveren. We hebben een jarenlange ervaring met de arbeidsmarkt en werken samen met onder andere werkzoeken.nl.

Vanuit een maximale betrokkenheid bij uw organisatie en onze uitzendkrachten, door referentiechecks en door een grondige instructie voordat de werkzaamheden starten, zijn onze uitzendkrachten gemotiveerd en weten ze precies wat er van hen verwacht wordt.

 

Re-integratie

Schoenmaker blijf bij je leest, oftewel beperk je activiteiten tot waar je goed in bent en vooral; waar je hart ligt. Re-integreren is een probleem analyseren, een plan van aanpak maken en gezamenlijk met een doel en tijdspad werken aan ( het klaar maken voor) een baan, dus uitstroom naar werk en een toekomst. We hebben dit reeds meer dan 15 jaar gedaan en een uitstekende track record opgebouwd.

Als we er zelf onvoldoende verstand van hebben huren we de juiste partners in. Stuk voor stuk mensen die jou met passie, kennis en ervaring  naar een nieuwe carrière willen en kunnen helpen.

We werken in opdracht van werkgevers UWV en gemeenten. De belangen van de kandidaat staan voor ons altijd centraal, jij bent immers met ons onderweg naar een nieuw tijdperk en vertrouwen is daarbij cruciaal.