Subsidies en premies voor personeel en scholing

Als werkgever kunt u gebruik maken van een hoop subsidies en premies: van een premiekorting voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap tot scholingssubsidies. In dit artikel worden de volgende drie subsidies en premies besproken: subsidies en premies voor personeel, subsidie voor scholing en de Participatiewet.

Subsidies en premies voor personeel en scholing

Als werkgever kunt u gebruik maken van een hoop subsidies en premies: van een premiekorting voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap tot scholingssubsidies. In dit artikel worden de volgende drie subsidies en premies besproken: subsidies en premies voor personeel, subsidie voor scholing en de participatiewet.

Subsidies en premies voor personeel

Als werkgever kunt u de personeelskosten verlagen door gebruik te maken van subsidies voor personeel. Dit voordeel lijkt misschien niet zo groot, maar op jaarbasis kan het uitlopen tot duizenden euro’s.

Neemt u een jongere (18-26 jaar), oudere of arbeidsgehandicapte in dienst? Dan komt u als werkgever in aanmerking voor een financiële compensatie. Zo zijn er fiscale voordelen vanuit UWV en de gemeenten, maar ook in de vorm van subsidieregelingen bij verschillende ministeries.

Subsidies en premies voor scholing

Investeren in de vakkennis van medewerkers betekent investeren in de toekomst. In de huidige samenleving volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Zeker in zo’n tijd is het essentieel dat medewerkers over de juiste actuele kennis en vaardigheden beschikken. Zodoende kunnen zij hun huidige en toekomstige werk beter uitvoeren. Echter kost de investering in opleidingen en cursussen aardig wat geld. Daarom zijn er verschillende regelingen in het leven geroepen, waarbij u een tegemoetkoming ontvangt in de kosten voor scholing.

scholing

Participatiewet

Begin 2015 is de nieuwe Participatiewet ingevoerd. De bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong zijn samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. Deze wet heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. 

Bij Flexoel bieden we u als werkgever de mogelijkheid maatschappelijk verantwoord ondernemen een concrete invulling te geven en mensen die niet eenvoudig een baan krijgen aan een passende werkplek te helpen. Wilt u uw opdracht invullen met SROI kandidaten? Neem dan vandaag nog contact op met ons.

Medewerkers gezocht?

Flexoel helpt u graag bij het vinden van de geschikte kandidaat. Wij leveren gemotiveerde en gedisciplineerde werknemers die passen binnen uw bedrijf. Kwaliteit. Daar staan wij voor.

Vind ook uw werknemers bij Flexoel!

Op zoek naar nieuwe medewerkers? Flexoel helpt u graag bij het vinden van de geschikte medewerkers. Meld vandaag uw vacature nog aan.