Voor mensen met een UWV-uitkering

Voor mensen met een UWV-uitkering

Als je wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid langdurig bent uitgevallen, kan het zijn dat het UWV jou een re-integratietraject aanbiedt bij een re-integratiebureau. Hierbij mag je zelf bepalen bij welk bureau je dat gaat doen en natuurlijk hopen we dat je voor Flexoel kiest!

Waarom je dat zou moeten doen? Als eerste hebben onze re-integratiespecialisten naast hun algemene kennis ook verschillende achtergronden en expertises. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren en een traject bieden dat past bij jouw wensen en mogelijkheden. Wij helpen met:

Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Daarom heb je regelmatig een afspraak met je re-integratiespecialist/ coach, waarin jullie face to face aan de slag gaan. Om jou goed te ondersteunen, streven we er bovendien naar je te matchen met iemand je woon- en werkgebied kent. Daarbij letten we erop dat deze re-integratiespecialist kennis heeft van de belemmeringen die ervoor gezorgd hebben dat jij bent uitgevallen. Dat zorgt voor (h)erkenning.

Uitzenden

Neem contact op en ontdek wat we voor je kunnen doen. 

Modulaire diensten

Voorbereiden op een UWV traject

Wil je graag (weer) aan het werk, maar zit je op dit moment klem omdat je door ziekte of arbeidsongeschiktheid al te lang aan de kant staat? Ben je er nog niet aan toe aan de slag te gaan in een Werkfit of een Naar Werk traject? Dan kun je bij ons terecht voor Modulaire Re-integratiediensten. Deze omvatten de modules Participatie Interventie, Bevorderen Maatschappelijke Deelname en Praktijkassessment. Wij ondersteunen jou bij het doorbreken van je sociaal isolement, zodat je weer mee doet aan de maatschappij en je de stap naar de arbeidsmarkt durft te maken.

Je kunt aan de Modulaire Re-integratiediensten deelnemen na een verwijzing van het UWV. Deze zijn bedoeld voor mensen die arbeidsvermogen hebben en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong, Wia, Wao) of Ziektewetuitkering (ZW) ontvangen.

Participatie Interventie

Dit is gericht op het ondersteunen van de Klant bij het verwerken van en omgaan met (ernstige)belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties als gevolg van belemmeringen in de gezondheid en de consequenties daarvan.

Als je geïsoleerd leeft en niet of nauwelijks contact hebt met anderen buiten de deur, zit je in de termen van de participatieladder op niveau 1. In dat geval kun je zeker wel hulp gebruiken om je voor te bereiden op de weg naar werk. Daarom ga je in de module ‘participatie interventie’ aan de slag met zaken als het verwerken van en omgaan met belemmeringen en/of daarmee samenhangende emoties, het verhogen van maatschappelijke participatie en het doorbreken van het sociaal isolement. Alles is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en een breder sociaal netwerk buiten huis te creëren. Aan het eind van dit traject heb je dan ook trede 2 van de participatieladder bereikt.

(informatiefolder)

Bevorderen Maatschappelijke Deelname

We ondersteunen klanten bij het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid.

Heb je al wel wat sociale contacten buiten de deur? En onderneem je regelmatig activiteiten maar is werken nog steeds een aantal stappen te ver? Dan zit je op stap 2 van de participatieladder. In dit geval ondersteunt de coach van Flexoel je bij het versterken van je motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld, bij het leren grenzen stellen en ook bij (de eerste voorzichtige opbouw van) je fysieke en psychische belastbaarheid in relatie tot werk. Hierdoor verbetert je persoonlijke effectiviteit en bereik je ladder 3 van de participatieladder. Na deze module kun je in overleg met het UWV bij ons deelnemen aan een Werkfit traject, zo nodig gevolgd door een Naar Werk traject. Vaak kan je daarbij door je “eigen” coach verder worden begeleid.

(informatiefolder)

 

Opleiding
participatieladder 364px

Werkfit

Op weg naar werk

Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) van UWV.

Werkfit maken is erop gericht om mensen met een uitkering van UWV weer geschikt te maken om het werk te hervatten. Het doel is mensen weer een verdiende kans in de maatschappij te geven en toekomstperspectief te bieden. Flexoel biedt daarin graag de helpende hand. We proberen hierbij belemmeringen die in de weg staan weg te nemen. Ook besteden we tijd aan het leren omgaan met belemmeringen die blijvend zijn. We versterken werknemersvaardigheden, verbeteren persoonlijke effectiviteit en brengen realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt in beeld. Snel en doeltreffend, op een sociaal, betrokken manier en op basis van vertrouwen. De arbeidsdeskundige van het UWV blijft op de hoogte van de ontwikkelingen. Flexoel kiest bewust voor een intensieve begeleiding, omdat dit de noodzakelijke vertrouwensbasis ten goede komt. Na het re-integratietraject kan de kandidaat weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van scholing of bemiddeling “Naar werk”.
(informatiefolder)

Naar Werk

Werken aan werk

Naar werk, maakt het mogelijk dat een kandidaat van UWV met een ZW of AG- uitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) zelf een re-integratietraject vorm geeft en re-integratiebureau uitzoekt. Zo heeft de kandidaat zelf de regie over het traject.

Na een oriëntatiegesprek bij Flexoel wordt gezamenlijk met de kandidaat een re-integratieplan opgesteld. Daarin worden doelen en mogelijkheden vastgelegd en wordt bekeken welke middelen er nodig zijn om succesvol een baan te vinden. Als er overeenstemming over het plan is bereikt en UWV het plan heeft goedgekeurd, start het re-integratietraject. Iedereen die een traject bij Flexoel start, krijgt een vaste consulent en individuele begeleiding. Wij geven intensieve ondersteuning bij het vinden en vasthouden van werk en spreken van maatwerk. Wij helpen actief bij het solliciteren en trainen hierin, geven ondersteuning bij de beroepskeuze, verbeteren samen het curriculum vitae, helpen bij het inrichten van social media profielen en introduceren kandidaten bij werkgevers binnen ons uitgebreide netwerk en zoeken ook daarbuiten gericht naar nieuwe kansen. We werken online samen in het Jobportaal van Flexoel om de best passende vacatures te matchen en volgen de voortgang van de activiteiten.

Wanneer wij een passende baan hebben gevonden, dan bereiden wij samen het sollicitatiegesprek zorgvuldig voor, zodat de kandidaat nog beter voor de dag komt. Om een handje te helpen, gaan wij mee naar het sollicitatiegesprek en ondersteunen wij bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Wanneer de klant nazorg vraagt, dan zijn we er natuurlijk! Bij Flexoel staan we voor extra aandacht en persoonlijke begeleiding. Onze ervaring is dat mensen hierdoor minder snel uitvallen en duurzaam aan het werk kunnen blijven. 
(informatiefolder)

Opleidingenomhoog

Jobcoaching

Aan de slag blijven

Goed functioneren op een werkplek verlangt soms extra begeleiding. Mensen met verstandelijke, psychische of lichamelijke beperkingen kunnen hier veelal behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor jongeren met een strafblad. De oplossing is aan de slag gaan en vooral aan het werk te blijven. Jobcoaching van Flexoel biedt dan uitkomst. Op deze manier nemen kandidaten optimaal deel aan het arbeidsproces. Dit verhoogt het werkplezier en voorkomt uitval. Flexoel biedt succesvol maatwerk op het gebied van jobcoaching en werkt met ervaren jobcoaches, die persoonlijk en betrokken zijn met de kandidaat.

Flexoel is een door het UWV erkende Jobcoach organisatie. 
(informatiefolder)